Aikuisurheilujaosto toimii 2018 yleisurheilujaoston osana

19.12.2017

Vielä virallisesti tarkastamaton pöytäkirja!

 

HÄMEENLINNAN TARMO RY    SYYSKOKOUS  20.11.2017.

Y-0217875-0

yhd. 11547

 

 

 

20.11. 2017.   klo 17.00.   Tarmon toimisto, Palokunnankatu 12 Hämeenlinna

 

1.            Kokouksen avaus: puheenjohtaja Kalevi Kilpi avasi kokouksen.

2.            Kokouksen järjestäytyminen: pj. Kalevi Kilpi, sihteeri Hannu Lähteenmäki, pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eero Hämäläinen ja Erkki Yrjölä.

3.            Todettiin läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnä olevat. Hannu Lähteenmäki, Kalevi Kilpi,  Kirsi-Marja Koskela,  Olli Haavisto, Pertti Kalanti, Erkki Yrjölä, Erkki Toivanen, Eero Hämäläinen.  8 henkilöä. Kaikki äänioikeutettuja Tarmon jäseniä. (Liite 1)

4.            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5.            Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

6.            Päätettiin vuoden 2018 toimintaohjelmassa olevista urheilumuodoista : 2018 urheilujaostot neljä ( 4 ):   Karate- ,  suunnistus-, voimailu-, ja yleisurheilujaosto. Lepäämässä toistaiseksi: aikuisurheilu-, keilailu-, lentopallo- , pyöräily-,  ja voimistelujaosto. Aikuisurheilijat jatkavat yleisurheilujaoston mukana. Hallitus päättää tarvittaessa muutoksista.

7.            Jäsenyydestä muissa järjestöissä päättää seuran kokous.  ( hallitus/jaostot)

8.            Tarmon liittymismaksu  15.00 euroa. Ei peritä 2016 ja aikaisemmin liittyneiltä jälkikäteen. Maksetaan vain kerran liityttäessä jäseneksi. Seuran jäsenmaksu jaostolle 20.00 euroa. ( + muu jaoston määräämä mahdollinen maksu). Perheen ensimmäinen aikuisjäsen 20.00 euroa , seuraavat  perheenjäsenet 5.00 euroa. Kannattajajäsenmaksu 100.00 euroa. Jokainen liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä  varsinaisella jäsenellä , kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni seuran kevät- ja syyskokouksissa  sekä muissa Tarmon ylimääräisissä kokouksissa. Kannattajajäsenellä ei ole äänestysoikeutta. Liittymis - ja jäsenmaksut suoritetaan jaoston tilille , samalla myös tulee äänioikeus kyseisen jaoston kokouksissa. ( voi olla useamman jaoston jäsen maksamalla kullekin jaostolle 20.00 euroa jäsenmaksua)

9.            Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. (liite 2)

10.        Valittiin seuran hallituksen  puheenjohtaja,  puheenjohtajaksi Kalevi Kilpi.

11.        Valittiin seuran hallitukseen seitsemän (7) jäsentä: Kirsi-Marja Koskela, Reijo Ketola, Tapio Haikama, Olli Haavisto, Hannu Lähteenmäki , Milko Ahlgren ja Eero Hämäläinen. Varalle Pertti Kalanti ja Erkki Yrjölä.

12.        Vahvistettiin jaostojen johtokunnat .

13.        Tilintarkastajaksi valittiin Heikki Itkonen HTM ja varalle Pekka Kiviharju.

14.        Käsitellään lokakuun 20. päivään mennessä hallitukselle tulleet kirjalliset esitykset.

Esityksiä ei ollut.

-Tarmo täyttää 2018 115 vuotta , järjestetään kahvitilaisuus Hämeen Suojassa la 24.11. 2018 palkitsemisineen. Hallitus vastaa järjestelyistä.

15.        Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

 

 

Kokouksen puheenjohtaja      Kalevi    Kilpi           Kokouksen sihteeri    Hannu Lähteenmäki

 

Pöytäkirjan  tarkastajat          Eero Hämäläinen             Erkki Yrjölä

 

Alustavasti sovittu, että yleisurheilujaosto hoitaa aikuisurheilijoiden maksu-, tili- ym asiat.

Sivustoa päivitetään edelleen tarpeen mukaan.